Homepage

FOCI-HUB organiseert Pop-Up-Event over wel of niet verplicht vaccineren (Utrecht, 4 december 2019)

 

Op woensdag 4 december 2019 organiseert het kenniscentrum Future Of Citizen-based Initiatives (FOCI-Hub) een Pop-Up Event rond het wel of niet verplicht stellen van vaccinaties. Dit onderwerp is al enkele maanden een terugkerend thema in het nieuws en het debat wordt gevoed door allerlei burgerinitiatieven. Tijdens het Pop Up Event op woensdagavond 4 december in het Academiegebouw te Utrecht belichten diverse betrokkenen dit fenomeen elk vanuit hun eigen perspectief, waarna een discussie volgt met elkaar en het publiek. Deelname is gratis, maar vooraf reserveren is noodzakelijk.

> Info en aanmelding

  

 


 

Publicatie Tine De Moor over oorsprong, betekenis, en toekomstmogelijkheden burgercollectieven voor ouderenzorg

 

Op velerlei gebied richten burgers collectieven op als correctiemechanisme voor het falen van de staat en de markt. Of de huidige initiatieven veerkrachtige, duurzame instituties zullen blijken, is afhankelijk van een goed historisch begrip van hun werking. In het artikel ‘Over oude burgercollectieven en burgercollectieven door en voor ouderen’ in het zojuist verschenen online tijdschrift over ouder worden en samenleving Gerōn gaat Tine De Moor nader in op de historie, het belang, en de mogelijke toekomst van burgercollectieven, met name op het gebied van de (ouderen)zorg.

> Article (online)

> Article (pdf)

  


2019 Young Scholars Workshop on Platformcoops (Utrecht, 9 December 2019)

 

On 9 December  2019, the FOCI Hub and the Institutions for Collective Action (ICA) team at Utrecht University will be hosting the international 2019 Young Scholars Workshop on Platformcoops (Utrecht, 9 December 2019). The workshop aims to bring together PhD-students with state-of-the-art scientific knowledge on platformcoops as an alternative governance model for the platform economy. It promises to be a great day with keynotes (one by Koen Frenken confirmed), paper presentations, and feedback from expert-commentators.

> More info and registration

  


Succesfull Utrecht Commons Event

 

On Friday, 11 October 2019 the Future of Citizen-based Initiatives (FOCI) Hub organized a second Commons Event, following a successful first edition that was held on June 6. This second Commons Event was organized in collaboration with the International Association for the Study of the Commons (IASC), as part of the World Commons Week that offered webinars and local events on commons all over the world (see the WCW website for the complete program). During this event, commons researchers affiliated at the UU as well as other Dutch universities got together to get to know each other’s project, exchange knowledge, and provide ground for future collaborations. Six commons researchers were given the chance to pitch their research projects.

> Recordings  


Interview Kader Magazine with Tine De Moor on current role and evolution of institutions fro collective action

 

One specific form of cooperation has been gaining traction quite rapidly: citizen collectives. These collectives enable citizens to join forces, take initiative and look for solutions to societal challenges which cannot be addressed by the government or the market. These challenges deal with a variety of areas, including food (e.g. pick-your-own farms and orchards), accommodation (e.g. co-housing projects), energy (e.g. renewable energy cooperatives), infrastructure (e.g. glass fibre cooperatives) and parks and public spaces management (e.g. neighbourhood parks). Tine De Moor, who recently published a report with Oikos think tank on this issue with the support of the King Baudouin Foundation, was interviewed by Kader Magazine on the current role and evolution of (institutions for collective action. The interview is available both in Dutch and in English.

> Interview (NL)

> Interview (EN)

> Report (pdf, in Dutch)

   


The Economist acknowledges the value of the commons


Over 10 years after the interview with Elinor Ostrom in 2008, The Economist now picks up again what commons scholars across the world have been trying to say: there is something (a lot!) between state and market in terms of governance solutions. We truly hope this well set-off more interest in (research on) commons in the future!

> The Economist 2008 interview (pdf)

> The Economist 2019 article

  


Eva Vriens geïnterviewd over belang van vertrouwen binnen Broodfondsen

Op 13 september verscheen in De Volkskrant het artikel 'Vertrouwen is het belangrijkste ingrediënt van een broodfonds. Maar waar houdt het op?' over de rol van en de grenzen aan vertrouwen binnen Broodfondsen, een sterk in opkomst zijnde vorm voor ZZP-ers om onderling een sociaal en financieel vangnet te vormen. In het artikel wordt onder anderen ons teamlid Eva Vriens geïnterviewd over haar onderzoek naar de rol van vertrouwen binnen deze vorm van sociale voorzieningen.

> Volkskrant artikel

> Artikel via nieuwskrant UU

  


Stichting DOEN in gesprek met Tine De Moor over burgercollectieven

 

Stichting DOEN ondersteunt voorlopers die het gemeenschappelijke voorop stellen en alternatieve welvaartsmodellen ontwikkelen. Op het YouTube-kanaal van de Stichting DOEN daarom  een korte introductie van prof. Tine De Moor. Zij legt uit hoe opkomende burgercollectieven kansen bieden om gemeenschappelijke waarden opnieuw te ontdekken.

> YouTube video

  


Anseelefonds organiseert drie gratis inspiratiesessies voor Belgische coöperaties


[due to scope, only in Dutch]

In België is sedert 1 mei een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van kracht. Uiteraard heeft dit een grote impact op coöperatieve vennootschappen, maar biedt dit tegelijkertijd deze coöperatieven een uitgelezen kans om hun coöperatieve eigenheid in de praktijk te verbreden en te verdiepen. Het Anseelefonds, in samenwerking met Coöperatief Gent, Coop Apotheken, AMSAB Instituut voor Sociale Geschiedenis, en Febecoop, biedt hiertoe drie gratis inspiratiesessies aan op 5 oktober, 19 oktober en 16 november. Historici, economen, filosofen gaan in op diverse onderwerpen uit de coöperatieve praktijk en dagen de deelnemers uit tot dialoog. Tijdens de bijeenkomst van 16 november zal Tine De Moor één van de uitgenodigde sprekers zijn.

> Meer info

  


Horizon Grant awarded to Research Consortium 'Welcoming Spaces'

 

The international and multidisciplinary research consortium Welcoming Spaces has received a Horizon 2020 grant of €3 million to investigate new ways to merge two policy challenges: how to contribute to the revitalisation of shrinking areas in Europe, while also offering space for the successful integration of non-EU migrants. The consortium will follow local, bottom-up initiatives that stimulate integration of migrants, while revitalizing rural regions that currently face severe population and economic decline. Welcoming Spaces is coordinated by Prof. Annelies Zoomers (principal investigator), Dr. Maggi Leung, Dr. Karin Geuijen, Dr. Marlies Meijer and Dr. Bianca Szytniewski. Also Utrecht University researchers Prof. Barbara Oomen, Prof. Tine De Moor, Dr. Ilse van Liempt and Dr. Sergio España are involved as project members. The project is on the crossroads of two of its strategic themes: Institutions for Open Societies and Pathways to Sustainability and builds on research carried out by the Urban Futures – Transmobilities research programme at the department of Human Geography and Spatial Planning, and the Future of Citizen Based Initiatives hub of IOS.

 

Image by Marcuscalabresus, used under CC BY-SA 4.0 license

 

> more info

  


Wanneer burgers samen het heft in handen nemen... Burgercollectieven opgericht in 2015-2016 van naderbij bekeken

 

[due to scope only in Dutch]

Denktank Oikos verrichtte in opdracht van de Koning Boudewijnstichting en in samenwerking Tine De Moor (Universiteit Utrecht) onderzoek naar Belgische burgercollectieven (commons) opgericht in 2015-2016. In een drieluik in Tijdschrift Oikos lichten de auteurs de kernpunten van het onderzoek toe. Het eerste deel focust op de kenmerken van de burgercollectieven, hun relatie met overheden en bedrijven, hun oprichters en hun leden. In twee volgende edities van Oikos Tijdschrift komen respectievelijk de ontwikkelingen op het vlak van energie en op het vlak van
voedsel en landbouw aan bod.

> Artikel (pdf)

> Rapport (pdf)

> Informatie Koning Boudewijn Stichting

  


New publication (24 May 2019):The Commons in a Glocal World

 

On 24 May 2019, Routledge will publish the book The Commons in A Glocal World: Global Connections and Local Responses, edited by Tobias Haller, Thomas Breu, Tine De Moor, Christian Rohr, and Heinzpeter Znoj. This publication focuses on how, in Europe, the debate on the commons is discussed in regard to historical and contemporary dimensions, critically referencing the work of Elinor Ostrom. It also explores from the perspective of new institutional political ecology (NIPE) how Europe directly and indirectly affected and affects the commons globally. Authors from a range of academic disciplines present research findings, addressing how global players affect the commons worldwide and how they relate to responses emerging from within the commons in a global-local (glocal) world.

 

> Publisher's info

  


Nieuwe publicatie: Ja, ik wil! Verliefd, verloofd, getrouwd in Amsterdam, 1580-1810

 

Op 29 maart 2019 is in Amsterdam het boek Ja, ik wil! Verliefd, verloofd, getrouwd in Amsterdam 1580-1810 gelanceerd. Dit boek, uitgegeven door uitgeverij Prometheus, is voor een belangrijk deel gebaseerd op het succesvolle Citizen Science project 'Ja, ik wil!', waaraan in voorbije jaren meer dan 500 vrijwilligers deelnamen. Uit de schat aan informatie die dit project opleverde laten de auteurs niet alleen aansprekende anekdotes zien, maar tonen zij vooral ook aan hoe bijzonder de huwelijkspatronen  in Amsterdam destijds waren en hoe deze mede aan de basis hebben gelegen van sociale en economische ontwikkelingen in latere tijden. Ter gelegenheid van deze boeklancering vond op 29 maart ook een symposium plaats, waar naast de auteurs diverse deskundigen niet alleen aandacht besteedden aan de uitkomsten van het project, maar ook op de bredere maatschappelijke betekenis van Citizen Science.

 

> Presentaties

 

> Website uitgever 

 Recensie op NPO1 [start vanaf 07:25]
Interview Radio Noord-Holland
Interview NPO Radio 5
Interview De Volkskrant
Artikel Scientias.nl
Artikel het Parool
Artikel Trouw

 

  


New publication on 'smart cities' by Damion Bunders


The academic journal Cities has recently published the online version of the article 'Problematizing data-driven urban practices: Insights from five Dutch ‘smart cities’', authored by our research team member Damion Bunders. The concept of the smart city has recently gained growing popularity. As cities worldwide have set the aim to harness digital technologies to their development, increasing focus came to lie on the potential challenges and concerns related to data-driven urban practices. In the existing literature, these challenges and concerns have been dominantly approached from a pragmatic approach based on the a priori assumed ‘goodness’ of the smart city; for a small group of critics, the very notion of the smart city is questionable. This paper takes the middle-way by interrogating how municipal and civil society stakeholders problematize the challenges and concerns related to data-driven practices in five Dutch cities, and how they act on these concerns in practice.

 > Temporary open access link

  


New publication: Capital Women


On March 28, 2019, Oxford University Press published the book Capital Women: The European Marriage Pattern, Female Empowerment and Economic Development in Western Europe 1300-1800, authored by Jan Luiten van Zanden, Tine De Moor, and Sarah Carmichael. In this book, the authors highlight the important role of women in development, drawing on the experience of early modern Europe. They employ novel data that focuses attention on female agency, control over economic resources, and involvement in the market economy and by using a comparative analysis shed light on different experiences in economic development, both historical and contemporary.

 > Info by publisher

  


Routledge publishes Handbook for the Study of the Commons including chapter by Tine De Moor


Routledge has recently published the Routledge Handbook of the Study of the Commons.  This handbook serves as a synthesis and resource for understanding how analytical frameworks developed within the literature assist in understanding the nature and management of commons resources. Such frameworks include those related to Institutional Analysis and Development, Social-Ecological Systems, and Polycentricity, among others. The book aggregates and analyses these frameworks to lay a foundation for exploring how they apply according to scholars across a wide range of disciplines.Tine De Moor contributed to this edited volume with the chapter 'From Historical Institution to pars pro toto: the Commons and Their Revival in Historical Perspective'.

 > Info by publisher

  


Article by Tine De Moor in Science on resilience of commons


Tine De Moor states in an article in Science that historical, longitudinal analysis is needed to learn what really matters when striving towards resilience in commons. This analysis is vital in order to support contemporary commons with scientifically supported advice today. Professor De Moor was invited by Science to give the historian’s perspective, for the special issue related to the 50th anniversary of Garett Hardin’s article 'The Tragedy of the Commons'. Science also published a podcast related to this article with interviews with Tine De Moor and Brett Frischman. 

  

De Moor, T. 2018. Revealing historical resilience. In: R. Boyd et al., ‘Tragedy Revisited’, Science 362(6420), 1236-1241 (1238).

 

> Article 

> Podcast (00:00-13:02; interview Tine De Moor 01:16-07:00)

  


Onderzoek naar bewonersorganisaties in een veranderende samenleving afgerond


Vrije marktwer­king faalt in het bieden van oplossingen voor kwes­ties als krimp, vergrijzing en voorzieningenschaar­ste op het platteland. Hierdoor wordt de noodzaak van bewonersini­tiatieven ter verbetering of behoud van leefbaarheid in het dorp, steeds manifester. Bewonersoverlegorganisaties (boo's) – dorpsbelangenverenigingen – met een activerende rol kunnen hierin een belangrijke factor zijn. Zij bieden hiermee antwoord op de hedendaagse demo­grafische en ruimtelijke ontwikkelingen waarmee dorpen geconfronteerd worden zoals krimp, vergroening en vergrijzing.

 

Dit is een van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek dat het onderzoeksteam Instituties voor Collectieve Actie (onder leiding van Tine de Moor, hoogleraar sociaal-economische geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht), in opdracht van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) deed.

 

> Meer info op Website LVKK

> Meer info op website Universiteit Utrecht

> Download Onderzoeksrapport (pdf)