Homepage

Article by Tine De Moor in Science on resilience of commons


Tine De Moor states in an article in Science that historical, longitudinal analysis is needed to learn what really matters when striving towards resilience in commons. This analysis is vital in order to support contemporary commons with scientifically supported advice today. Professor De Moor was invited by Science to give the historian’s perspective, for the special issue related to the 50th anniversary of Garett Hardin’s article 'The Tragedy of the Commons'. Science also published a podcast related to this article with interviews with Tine De Moor and Brett Frischman. 

  

De Moor, T. 2018. Revealing historical resilience. In: R. Boyd et al., ‘Tragedy Revisited’, Science 362(6420), 1236-1241 (1238).

 

> Article 

> Podcast (00:00-13:02; interview Tine De Moor 01:16-07:00)

  Tine De Moor joined Dutch King and Queen during their economic mission to Germany
 

  

Professor Tine De Moor, head of our research group, joined His Majesty King Willem-Alexander of the Netherlands and his wife, Her Majesty Queen Máxima, for lunch on the first day of their economic mission to Germany on Wednesday 10 October 2018. De Moor and Ralf Barkey, chair of the Genossenschafts-Verband der Regionen, were present at this meeting to speak about the present-day spirit of cooperatives. This in light of the 200-year anniversary of Friedrich Wilhelm Raiffeisen, the founding father of the cooperative agricultural loan-bank (Boerenleenbank) Raiffeisen. The meeting took place at the Reichskanzlei in Mainz, Rhineland-Palatinate. After the lunch, the royal couple continued their journey to Oberwesel.

Photo: Reichskanzlei RPL/Jülich

  

> Full program (in Dutch) 

> Speech by Tine De Moor (English; pdf)

  


Verwachte publicatie maart 2019: Ja, ik wil! Verliefd, verloofd, getrouwd in Amsterdam, 1580-1810

 

Op 29 maart 2019 wordt in Amsterdam het boek 'Ja, ik wil; verliefd, verloofd, getrouwd in Amsterdam 1580-1810' gelanceerd. Dit boek, uitgegeven door uitgeverij Promethues, is voor een belangrijk deel gebaseerd op het succesvolle Citizen Science project 'Ja, ik wil!', waaraan in voorbije jaren meer dan 500 vrijwilligers deelnamen. Uit de schat aan informatie die dit project opleverde laten de auteurs niet alleen aansprekende anekdotes zien, maar tonen zij vooral ook aan hoe bijzonder de huwelijkspatronen  in Amsterdam destijds waren en hoe deze mede aan de basis hebben gelegen van sociale en economische ontwikkelingen in latere tijden.

 

> Prospectus uitgever

 

Meer details volgen

  


Tine De Moor delivered webinar lecture 'World Commons Week' (12 October 2018)


From 4 until 12 October 2018, the International Association for the Study of the Commons (IASC) organized the 'World Commons Week', celebrating 50 years of commons' research, kicked off by the famous, but disputed article by Garret Hardin in 1968. What commons are really about (as opposed to Hardin's definition, which was actually abut open and unregulated access rather  than about commons), was be the focus of a week of various events, including a policy seminar and opening conference in Washington, DC, local events worldwide, and a 24-hour webinar marathon with speakers at noon in every global time zone. Tine De Moor delivered her webinar lecture, 'Back on the agenda! Learning from the historical commons for a sustainable future', at 13:00 Amsterdam Time. All webinars will be published online in due time.

> World Commons Week website

> Webinar Tine De Moor

 


English version VPRO Tegenlicht documentary on 'Our Common Good' online


VPRO Tegenlicht has just launched the international version of the Backlight documentary 'Our Common Good'. In this documentary, Tine de Moor, professor Institutions for Collective Action in Historical Perspective at Utrecht University was interviewed on the role citizen collectives can play in solving the problems of our time. This question arises now that the government is withdrawing and the private sector is only partially taking over these tasks. In this Backlight episode, find out how civilian collectives jump into this gap and take responsibility for disability, elderly care and alternative energy supply. The international version [English subtitles] can be found at https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/backlight/our-common-good.html.

 

> Documentary  

  


Artikel Tine De Moor over de nieuwe rol van bewonersoverlegorganisaties (Sociaal Bestek, issue 8)

Het nieuwe nummer van Sociaal Bestek, tijdschrift voor werk, inkomen en zorg, bevat een bijdrage van Tine De Moor over de veranderende rol van bewonersoverlegorganisaties zoals dorpsraden binnen een snel veranderende sociale werkelijkheid waarin betrokkenheid van burgers steeds sterker wordt bedadrukt door zowel politici, beleidsmakers, als bugers zelf. In dit artikel gaat Tine De Moor in op de nieuwe mogelijkheden en uitdagingen die deze ontwikkelingen met zich mee brengen met de oorspronkelijk van overheidswege ingestelde wijk- en dorpsraden. Tevens gaat zij daarbij in op de resultaten van recent gepubliceerd onderzoek in samenwerking met de LVKK.

 

> Artikel (pdf, in Dutch)

> LVKK-rapport

  


'Alleen inspraak organiseren is niet meer genoeg' - Publicatie over toekomst burgerinitiatieven op Sociale Vraagstukken


Naar aanleiding van het onlangs verschenen LVKK-rapport verscheen onlangs van de hand van onze onderzoekers Lauren Antonides, Charlotte Witte, en Tine De Moor een publicatie op de website van Sociale Vraagstukken. In dit artikel gaan de auteurs in op de vraag hoe overlegorganisaties die ooit zijn opgericht als gemeentelijke inspraakorganen (zoals dorpsraden) kunnen inspelen op de huidige burgerinitiatieven om zo elkaars mogelijkheden optimaal te benutten.

 

> Artikel

> LVKK-rapport

  


Interview met Eva Vriens over het succes van broodfondsen

 

Op 3 juli publiceerde Sociale Vraagstukken, het online platform voor publicaties en debatten van onderzoekers en deskundigen op basis van data en empirie over maatschappelijke kwesties, een interview met Eva Vriens, lid van ons onderzoeksteam. Eva gaat in dit interview nader in op de succesfactoren die een rol spelen bij de hedendaagse Broodfondsen. Broodfondsen zijn onderlinge steunfondsen van groepen zelfstandige ondernemers die financiële ondersteuning  aan deelnemers bieden in geval van ziekte. In haar promotieonderzoek naar redenen waarom mensen onderling gaan samenwerken en hoe die samenwerking duurzaam wordt vormt deze hedendaagse vorm van collectieve actie als het ware een 'levend laboratorium' voor haar onderzoek.

 

> Lees het interview op Sociale Vraagstukken

  


Succesful launch of FOCI-Hub

Last year we officially launched FOCI, Future of Citizen-based Initiatives, a hub at Utrecht University! We intend to connect science to society, bring researchers and societal partners closer together to exchange knowledge on the functioning, evolution and importance of citizens who actively engage in society. It was a great launch with over 50 researchers and representatives from minsteries, companies and guess who more: real citizens! For more info: see 

https://www.uu.nl/en/research/institutions-for-open-societies/hubs/future-of-citizen-based-initiatives-foci 

 


Onderzoek naar bewonersorganisaties in een veranderende samenleving afgerond


Vrije marktwer­king faalt in het bieden van oplossingen voor kwes­ties als krimp, vergrijzing en voorzieningenschaar­ste op het platteland. Hierdoor wordt de noodzaak van bewonersini­tiatieven ter verbetering of behoud van leefbaarheid in het dorp, steeds manifester. Bewonersoverlegorganisaties (boo's) – dorpsbelangenverenigingen – met een activerende rol kunnen hierin een belangrijke factor zijn. Zij bieden hiermee antwoord op de hedendaagse demo­grafische en ruimtelijke ontwikkelingen waarmee dorpen geconfronteerd worden zoals krimp, vergroening en vergrijzing.

 

Dit is een van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek dat het onderzoeksteam Instituties voor Collectieve Actie (onder leiding van Tine de Moor, hoogleraar sociaal-economische geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht), in opdracht van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) deed.

 

> Meer info op Website LVKK

> Meer info op website Universiteit Utrecht

> Download Onderzoeksrapport (pdf)  Join our network and sign up for our newsletter!

 

The ICA Research team always seeks to update and expand our research network. If you want to form part of this network, we kindly ask you fill out Network Contacts Form. Also, do not forget to sign up for our newsletter to keep up-to-date with the latest developments in our team, our network, and research activities. You can fill out your details via this link.