Homepage

Nieuwe publicatie: Ja, ik wil! Verliefd, verloofd, getrouwd in Amsterdam, 1580-1810

 

Op 29 maart 2019 is in Amsterdam het boek Ja, ik wil! Verliefd, verloofd, getrouwd in Amsterdam 1580-1810 gelanceerd. Dit boek, uitgegeven door uitgeverij Prometheus, is voor een belangrijk deel gebaseerd op het succesvolle Citizen Science project 'Ja, ik wil!', waaraan in voorbije jaren meer dan 500 vrijwilligers deelnamen. Uit de schat aan informatie die dit project opleverde laten de auteurs niet alleen aansprekende anekdotes zien, maar tonen zij vooral ook aan hoe bijzonder de huwelijkspatronen  in Amsterdam destijds waren en hoe deze mede aan de basis hebben gelegen van sociale en economische ontwikkelingen in latere tijden. Ter gelegenheid van deze boeklancering vond op 29 maart ook een symposium plaats, waar naast de auteurs diverse deskundigen niet alleen aandacht besteedden aan de uitkomsten van het project, maar ook op de bredere maatschappelijke betekenis van Citizen Science.

 

> Presentaties

 

> Website uitgever 

 Recensie op NPO1 [start vanaf 07:25]
Interview Radio Noord-Holland
Interview NPO Radio 5
Interview De Volkskrant
Artikel het Parool
Artikel Trouw

 

  


New publication: Capital Women


On March 28, 2019, Oxford University Press published the book Capital Women: The European Marriage Pattern, Female Empowerment and Economic Development in Western Europe 1300-1800, authored by Jan Luiten van Zanden, Tine De Moor, and Sarah Carmichael. In this book, the authors highlight the important role of women in development, drawing on the experience of early modern Europe. They employ novel data that focuses attention on female agency, control over economic resources, and involvement in the market economy and by using a comparative analysis shed light on different experiences in economic development, both historical and contemporary.

 > Info by publisher

  


Routledge publishes Handbook for the Study of the Commons including chapter by Tine De Moor


Routledge has recently published the Routledge Handbook of the Study of the Commons.  This handbook serves as a synthesis and resource for understanding how analytical frameworks developed within the literature assist in understanding the nature and management of commons resources. Such frameworks include those related to Institutional Analysis and Development, Social-Ecological Systems, and Polycentricity, among others. The book aggregates and analyses these frameworks to lay a foundation for exploring how they apply according to scholars across a wide range of disciplines.Tine De Moor contributed to this edited volume with the chapter 'From Historical Institution to pars pro toto: the Commons and Their Revival in Historical Perspective'.

 > Info by publisher

  


Article by Tine De Moor in Science on resilience of commons


Tine De Moor states in an article in Science that historical, longitudinal analysis is needed to learn what really matters when striving towards resilience in commons. This analysis is vital in order to support contemporary commons with scientifically supported advice today. Professor De Moor was invited by Science to give the historian’s perspective, for the special issue related to the 50th anniversary of Garett Hardin’s article 'The Tragedy of the Commons'. Science also published a podcast related to this article with interviews with Tine De Moor and Brett Frischman. 

  

De Moor, T. 2018. Revealing historical resilience. In: R. Boyd et al., ‘Tragedy Revisited’, Science 362(6420), 1236-1241 (1238).

 

> Article 

> Podcast (00:00-13:02; interview Tine De Moor 01:16-07:00)

  


Universiteitsdag 2019 (March 30) - Opening lecture Tine De Moor


[due to content in Dutch, info in English available here]

Op zaterdag 30 maart 2019 vindt de jaarlijkse Universiteitsdag, onderdeel van de verjaardagsviering (Dies Natalis) van de Universiteit Utrecht, plaats. Het thema van de Universiteitsdag 2019 is UniverCITY. Wetenschappers, studenten en alumni bespreken vanuit verschillende disciplines ‘de stad’. De band tussen de Universiteit Utrecht en de stad Utrecht is ontzettend zichtbaar door de fysieke aanwezigheid van de vele studenten en alumni. Maar ook de onderzoeksthema’s en de maatschappelijke vraagstukken waar de universiteit zich mee bezig houdt, zijn steeds meer verweven met de omgeving waarin we ons bevinden. Tine De Moor zal tijdens deze dag de openingslezing 'Citizen-Science-Society: hoe citizen science kan helpen de valorisatie van wetenschappelijke kennis te versnellen' verzorgen.

> Programma en meer info

> Info in English

  


Onderzoek naar bewonersorganisaties in een veranderende samenleving afgerond


Vrije marktwer­king faalt in het bieden van oplossingen voor kwes­ties als krimp, vergrijzing en voorzieningenschaar­ste op het platteland. Hierdoor wordt de noodzaak van bewonersini­tiatieven ter verbetering of behoud van leefbaarheid in het dorp, steeds manifester. Bewonersoverlegorganisaties (boo's) – dorpsbelangenverenigingen – met een activerende rol kunnen hierin een belangrijke factor zijn. Zij bieden hiermee antwoord op de hedendaagse demo­grafische en ruimtelijke ontwikkelingen waarmee dorpen geconfronteerd worden zoals krimp, vergroening en vergrijzing.

 

Dit is een van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek dat het onderzoeksteam Instituties voor Collectieve Actie (onder leiding van Tine de Moor, hoogleraar sociaal-economische geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht), in opdracht van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) deed.

 

> Meer info op Website LVKK

> Meer info op website Universiteit Utrecht

> Download Onderzoeksrapport (pdf)  Join our network and sign up for our newsletter!

 

The ICA Research team always seeks to update and expand our research network. If you want to form part of this network, we kindly ask you fill out Network Contacts Form. Also, do not forget to sign up for our newsletter to keep up-to-date with the latest developments in our team, our network, and research activities. You can fill out your details via this link.