Inhoud van de ondertrouwregisters

Algemene voorschriften

Het pauselijke besluit Tametsi uit 1563 gaf enkel deopdracht aan de plaatselijke priesters om registers aan te leggen voor het vastleggen van dopen en huwelijken. In hetbesluit stond niets over welke gegevens precies vastgelegd moesten worden. Ook de Gereformeerde Kerkinstrueerde weliswaar aan de predikant en kosters registers bij te houden betreffende de dopen, huwelijken,begrafenissen, en lidmaten binnen de eigen kerk, maar specifieke richtlijnen hiervoor ontbraken. Daardoor kondener per regio nogal verschillende registratiemethoden gehanteerd worden.

De Amsterdamse voorschriften

Tien jaar na de gereformeerde machtsovername legde hetAmsterdamse stadsbestuur in 1586 instructies voor de leden van de schepenbank van Huwelijkse Zaken vast in hetMemorieboek van commissarissen van Huwelijkse Zaken en Injuriën. Naast voorschriften over waar en wanneer de commissarissen aanwezig dienden te zijn, omvatten de voorschriftenook richtlijnen over welke gegevens onderzocht en vastgelegd dienden te worden. Deze instructies hebben in sterkemate bepaald welke gegevens in de ondertrouwregisters vastgelegd werden en hebben er daardoor mede voorgezorgd dat de Amsterdamse ondertrouwinschrijvingen een unieke bron van historische persoonsgegevens zijngeworden, hoewel sommige gegevens alleen in bepaalde periodes werden opgetekend.

De elementen van de ondertrouwinschrijving

De ondertrouwinschrijvingen van Amsterdam bevatten, vergeleken met soortgelijke bronnen elders, opvallend veel gegevens. Onderstaand geven we de diverse elementen aan op basis van deze inschrijving van 24 oktober 1760.

  • Namen commissarissen van Huwelijkse Zaken: Nicolaas Geelvinck
  • Namen aanstaande bruidegom en bruid: Anthoni van der Glint Anthonisz en Aletta Gesiena Elders
  • Herkomst aanstaande bruidegom en bruid: Am[sterdam]
  • Geollof bruidegom en bruid: Gereformeerd
  • Leeftijd aanstaande bruidegom en bruid: beiden 28 jaar
  • Adres aanstaande bruidegom en bruid: respectievelijk Nieuwendijk en Singel
  • Status ouders bruidegom: vader Anthoni van der Glint niet present, bruid geassisteerd door vader Jan Elders
  • Standaardformule
  • Ondertekening door bruid en bruidegom

Meer lezen?

Terug naar overzicht Ja ik wil!